Basisschool de Westbroek, Velserbroek

Opdrachtgever : Stichting Fedra, bijzonder basisonderwijs
Architect : NOAHH | Network Oriented Architecture
Projectarchitect bij NOAHH: Pieter Benschop
Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Haarlem
Aannemer: Verplancke & Groot B.V.
Locatie: Platbodem, Velserbroek
Fase: Gerealiseerd 2020

Fotografie: Katja Effting

Bij de Basisschool De Westbroek was door de opzet van het schoolgebouw weinig ruimte om buiten de klassen te werken. De gemeenschapruimte had nauwelijks relatie met de entree en de omliggende klaslokalen. Een deel
van de school is overgedragen aan een kinderopvangorganisatie die eveneens gebruik maakt  van de gemeenschapsruimte. Een heldere ingreep maakt het mogelijk om de gemeenschapsruimte beter bij de school te betrekken en meer open te maken zodat deze meer als hart van de school functioneert en de omliggende ruimten er beter mee verbonden zijn.
Middels duurzame oplossingen in meubilair, zoals bijvoorbeeld het multifunctionele tafelmeubel, worden breed inzetbare
plekken gecreëerd waar kinderen op verschillende manieren aan het werk
kunnen zijn, elkaar kunnen ontmoeten en geïnspireerd kunnen worden. 
Het meubilair biedt een rustige en neutrale basis als leeromgeving